PROGRAM
PRO DRUHÝ STUPEŇ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

projekt „Stavitelé města II“

Anotace

Třída, která se do projektu zapojí, absolvuje 4 – 6 aktivit:
1. Úvod a simulační hru,
2. Stěžejní aktivitu Povodně, sucha, deště,
3. Jednu až tři další aktivity (zvyšování teploty, tepelný ostrov a vlny horka/ energetická náročnost Prahy a adaptace budov/ udržitelná mobilita) podle toho, co okolí jejich školy nejvíce ohrožuje,
4. Prezentaci výstupů projektu před zastupiteli MHMP.
Projekt je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Poté získají znalosti v problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. Dozvědí se, že klimatickou změnu již nestačí jen zmírňovat, ale je třeba se jí přizpůsobit.

V jednotlivých badatelských aktivitách pak žáci poznají, jak je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům a navrhnou vhodná adaptační opatření, která poté prezentují pomocí ppt prezentace zástupcům veřejné správy na MHMP. Komise vyhodnotí návrhy podle předem daných kritérií. Vítězný návrh získá odměnu 8 000 Kč, kterou využije na realizaci některého z jimi navrhovaných opatření buď ve veřejném prostoru, či na vlastním pozemku školy. Třída, která se umístí na druhém místě, získá 5 000 Kč, a třída, která se umístí na třetím místě, získá 2000 Kč. Za tyto obnosy budou moci školy nakoupit adaptační opatření pro svou školu typu sud, strom, kompostér, květináč, solární panel na nabíjení mobilů.

Objednávky
reference

Fotky z realizace

Metodiky a pracovní listy

Ke stažení

Kontakty na koordinátorku

Ing. Alžběta Škodová
alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 368 710

Školy zapojené do projektu

Bude doplněno

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner