STRATEGICKÉ DOKUMENTY


Implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 – 2019

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
v podmínkách ČR

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3
Koordinátorka pro MŠ a 1. ročník ZŠ: Barbara Doležalová +420 774 497 396
Koordinátorka pro ZŠ a SŠ: Dalia Peterová +420 723 245 157