PROGRAMY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

projekt „Adapťáci“

Anotace

V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Spolu s lektorem diskutují o možných hrozbách, které přináší změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně města. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru,  ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. V poslední  části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu. Pracují s mapou města, ve kterém žijí, a přemýšlejí o možnostech jeho adaptace. Na mapu města vynášejí vhodná a konkrétní opatření pro zmírnění potenciálních rizik. Po absolvování programu v rámci zvýhodněné nabídky škola obdrží výukovou pomůcku – simulační hru „Adapťáci“ pro případné využití ve výuce s dalšími třídami. Ostatní školy si ji mohou zakoupit.

Do projektu ve školním roce 2022/2023 se zapojí první pražská škola, která přihlásí své tři třídy.  Dvě tyto třídy v období od března do poloviny května 2023 absolvují dvoudenní ekologický výukový program pod vedením lektora Ekocentra Koniklec, jehož výstupem budou žákovské

návrhy vhodných adaptačních opatření na změnu klimatu ve škole či jejím blízkém okolí. Pedagog třetí třídy bude s metodickou a finanční podporou Ekocentra Koniklec a provázet své žáky sám v rámci pilotního projektu. Škola získá odměnu ve výši 16 000 Kč na realizaci nejlepšího z navrhovaných adaptačních opatření a uspořádá projektový den, ve kterém budou žáci ze 3 zapojených tříd prezentovat průběh projektu a své návrhy adaptačních opatření ostatním žákům a pedagogům školy (případně i rodičům a veřejnosti z blízkého okolí). Zda bude na programu projektového dne vyhodnocení a výběr nejlepšího návrhu či představení již instalovaného adaptačního opatření, je na individuální domluvě školy s vedoucí projektu a lektorem Ekocentra Koniklec, kteří budou v průběhu celého projektu škole pomáhat s realizací (výběr adaptačního opatření, nákup opatření, instalace, realizace projektového dne atd.). Škola se svým přihlášením do projektu zavazuje uspořádat projektový den a instalovat adaptační opatření schválené vedoucí projektu nejpozději do konce června 2023.

Objednávky
VÝUKOVÉ HRY
reference
pocitová mapa praha 8

Fotky z realizace programu

Školy zapojené do projektu 2020/2021

 • SŠ knižní kultury
  José Martího 31
  Praha 6 – Veleslavín
  Počet realizací: 1

Video žáků 2. ročníku SŠ knižní kultury

Realizovaná opatření 2020/2021

Školy zapojené do projektu 2018/2019

 • Střední škola obchodní
  Belgická 29
  Praha 2 – Vinohrady
  Počet realizací: 2
 • Gymnázium Elišky Krásnohorské
  Ohradní 111/55
  Praha 4 – Michle
  Počet realizací: 1
 • OA Hovorčovická
  U Vinohradského hřbitova 2471/3
  Praha 3 – Vinohrady
  Počet realizací: 1
 • Gymnázium Na Vítězné Pláni
  Na Vítězné pláni 1/1160
  Praha 4 – Nusle
  Počet realizací: 1

Školy zapojené do projektu 2017/2018

 • Hotelová škola Radlická
  Radlická 591/115
  Praha 5 – Jinonice
  Počet realizací: 1
 • SPŠ Dušní
  Dušní 17
  Praha 1 – Staré město
  Počet realizací: 1
 • Střední škola knižní kultury
  Perunova 6
  Praha 3 – Vinohrady
  Počet realizací: 1
 • Křesťanské gymnázium
  Kozinova 1
  Praha 10 – Hostivař
  Počet realizací: 1
 • Obchodní akademie Bubeneč
  Krupkovo náměstí 4
  Praha 6 – Bubeneč
  Počet realizací: 2
 • Karlínská OA a VOŠE
  Kollárova 5/271
  Praha 8 – Karlín
  Počet realizací: 2

Ke stažení

Leták EVP pro SŠ_2019
Leták Adaptace Prahy na změnu klimatu (.pdf)
Leták Adaptace sídel na změnu klimatu (.pdf)

Kontakty na koordinátorku

Barbara Doležalová
barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 497 396

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3
Koordinátorka: Barbara Doležalová +420 774 497 396

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner