PROGRAMY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

pražská gymnázia a střední školy: výuková akce „Adapťáci“

Anotace

V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Spolu s lektorem diskutují o možných hrozbách, které přináší změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně města. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru,  ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. 

V poslední  části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu. Pracují s mapou města, ve kterém žijí, a přemýšlejí o možnostech jeho adaptace. Na mapu města vynášejí vhodná a konkrétní opatření pro zmírnění potenciálních rizik. Po absolvování programu škola obdrží výukovou pomůcku – simulační hru „Adapťáci“ pro případné využití ve výuce s dalšími třídami.

Objednávky
reference
pocitová mapa praha 8

Fotky z realizace

Metodiky a pracovní listy

Prezentace (Power Point)
Prezentace (.pdf)
Tabulka opatření (.doc)
Pomocný materiál (.doc)
Metodika (.doc)

Ke stažení

Leták EVP pro SŠ
Prezentace
Timeline
Leták
(.pdf)
Leták
(.pdf)

Kontakty na koordinátorku

Barbara Doležalová
barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 497 396

Školy zapojené do projektu

Střední škola obchodní
Belgická 29
Praha 2
Počet realizací: 2

Elišky Krásnohorské
Ohradní 111/55
140 00 Praha 4
Počet realizací: 1

OA Hovorčovická
U Vinohradského hřbitova 2471/3
130 00 Vinohrady
Počet realizací: 1

Gymnázium Na Vítězné Pláni
Na Vítězné pláni 1/1160
140 00 Praha 4-Nusle
Počet realizací: 1

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3
Koordinátorka pro MŠ a 1. ročník ZŠ: Barbara Doležalová +420 774 497 396
Koordinátorka pro ZŠ a SŠ: Dalia Peterová +420 723 245 157