PORADNA


HROZBY – PŘÍKLADY OPATŘENÍ –  RADY, JAK SE CHOVAT

Adaptace sídel na změnu klimatu – projevy změny klimatu, příklady opatření a jak se chovat

Adaptace Prahy na změnu klimatu

Climate Adaptation – City of Prague

Máte dotaz?


    Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3
    Koordinátorka pro MŠ a 1. ročník ZŠ: Barbara Doležalová +420 774 497 396
    Koordinátorka pro ZŠ a SŠ: Dalia Peterová +420 723 245 157