PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE


VIDEO: STAVBA VERTIKÁLNÍ ZAHRADY V KOMOŘANECH

VIDEO: DOKUMENT O STAVBĚ JEZÍRKA NA ZAHRADĚ ŠKOLY

Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření

Publikace vydaná v rámci projektu UrbanAdapt zaměřeného na rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím.

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3
Koordinátorka pro MŠ a 1. ročník ZŠ: Barbara Doležalová +420 774 497 396
Koordinátorka pro ZŠ a SŠ: Dalia Peterová +420 723 245 157