PROGRAM
PRO DRUHÝ STUPEŇ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

projekt „Stavitelé města III“

Anotace

Projekt je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Dozvědí se o problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. V jednotlivých badatelských aktivitách v terénu pak žáci poznají, jak je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům. Žáci pracují v odborných skupinách a věnují se podrobně jedné problematice – výzkumu veřejného mínění, přívalovým dešťům, tepelnému ostrovu, udržitelné dopravě a vodním prvkům. Dokumentují svou práci a vyvodí závěry. Poté diskutují a navrhnou vhodná adaptační opatření, která druhý den ve škole zpracují a prezentují svým spolužákům. Po absolvování programu v rámci zvýhodněné nabídky škola obdrží výukovou pomůcku – simulační hru „Adapťáci“ pro případné využití ve výuce s dalšími třídami. Ostatní školy si ji mohou zakoupit.

Do projektu ve školním roce 2023/2024 se zapojí první dvě pražské školy, které přihlásí své tři třídy z 7. až 9. ročníku ZŠ nebo nižších ročníků víceletých gymnázií. V každé ze škol tři tyto třídy v období od dubna do října 2024 absolvují dvoudenní ekologický výukový program pod vedením lektora Ekocentra Koniklec, jehož výstupem budou žákovské 

návrhy vhodných adaptačních opatření na změnu klimatu ve škole či jejím blízkém okolí. Pedagog čtvrté třídy bude s metodickou a finanční podporou Ekocentra Koniklec provázet své žáky sám v rámci pilotního projektu. Škola získá odměnu ve výši 20 000 Kč na realizaci nejlepšího z navrhovaných adaptačních opatření a uspořádá projektový den, ve kterém budou žáci ze 4 zapojených tříd prezentovat průběh projektu a své návrhy adaptačních opatření ostatním žákům a pedagogům školy (případně i rodičům a veřejnosti z blízkého okolí). Zda bude na programu projektového dne vyhodnocení a výběr nejlepšího návrhu či představení již instalovaného adaptačního opatření, je na individuální domluvě školy s vedoucí projektu a lektorem Ekocentra Koniklec, kteří budou v průběhu celého projektu škole pomáhat s realizací (výběr adaptačního opatření, nákup opatření, instalace, realizace projektového dne atd.). Škola se svým přihlášením do projektu zavazuje uspořádat projektový den a instalovat adaptační opatření schválené vedoucí projektu nejpozději do konce listopadu 2024.

Objednávky
VÝUKOVÉ HRY
reference
Pocitová mapa Praha 8

Fotky z realizace programu

Školy zapojené do projektu 2020/2021

 • Malostranská základní škola
  Josefská 7
  Praha 1 – Malá Strana
  Počet realizací: 1

Video žáků 4. ročníku ze ZŠ Malostranská

Realizovaná opatření  2020/2021

Školy zapojené do projektu 2019/2020

 • ZŠ Bohumila Hrabala
  Na Korábě 2
  Praha 8 – Libeň
  Počet realizací: 1

Realizovaná opatření  2019/2020

Školy zapojené do projektu 2018/2019

 • ZŠ Radlická
  Radlická 115/140
  150 00 Praha 5 – Radlice
  Počet realizací: 1
 • Gymnázium Na Vítězné Pláni
  Na Vítězné pláni 1140
  Praha 4 – Nusle
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Korunovační
  Korunovační 164/8
  170 00 Praha 7 – Bubeneč
  Počet realizací: 1
 • ZŠ a MŠ J. A. Komenského
  U Dělnického cvičiště 1100/1
  Praha 6 – Břevnov
  Počet realizací: 2
 • ZŠ Hanspaulka
  Sušická 1000/29
  160 00 Praha 6 – Dejvice
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Písnická
  Písnická  760/11
  142 00 Praha 4 – Kamýk
  Počet realizací: 3

Realizovaná opatření 2018/2019

Školy zapojené do projektu 2017/2018

 • Základní škola U Obory
  Vachkova 630
  Praha 10 – Uhříněves
  Počet realizací: 3
 • ZŠ Jana Wericha
  Španielova 19/1111
  Praha 6 – Řepy
  Počet realizací: 2
 • FZŠ PedF UK Praha 13
  Mezi Školami 2322/1
  158 00 Praha 5 – Stodůlky
  Počet realizací: 2
 • ZŠ Mikoláše Alše
  Suchdolská 360
  Praha – Suchdol
  Počet realizací: 2

Realizovaná opatření 2017/2018

Ke stažení

Kontakty na koordinátorku

Barbara Doležalová
barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 497 396

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3
Koordinátorka: Barbara Doležalová +420 774 497 396

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner