PROGRAMY
PRO 4. a 5. TŘÍDU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

projekt „Stavitelé města II“

Anotace

Žáci si v prvních dvou výukových hodinách zahrají simulační hru „Adapťáci“, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří výukových hodin mají za úkol do mapy okolí školy a do záznamového archu vyznačit, zda a která adaptační opatření již daná městské část má, a navrhnout, kde by bylo jaké opatření vhodné. V posledních třech vyučovacích hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy zpracují do podoby plakátu. Po absolvování programu v rámci zvýhodněné nabídky škola obdrží výukovou pomůcku – simulační hru „Adapťáci“ pro případné využití ve výuce s dalšími třídami. Ostatní školy si ji mohou zakoupit.

Do projektu ve školním roce 2023/2024 se zapojí první dvě pražské školy, které přihlásí své čtyři třídy ze 4. až 6. ročníku. Tři tyto třídy v období od dubna do října 2024 absolvují dvoudenní ekologický výukový program pod vedením lektora Ekocentra Koniklec, jehož výstupem budou žákovské návrhy vhodných adaptačních opatření na změnu klimatu ve škole či jejím blízkém okolí. 

Pedagog čtvrté třídy bude s metodickou a finanční podporou Ekocentra Koniklec a provázet své žáky sám v rámci pilotního projektu. Škola v rámci projektu získá odměnu ve výši 20 000 Kč na realizaci nejlepšího z navrhovaných adaptačních opatření a uspořádá projektový den, ve kterém budou žáci ze 4 zapojených tříd prezentovat průběh projektu a své návrhy adaptačních opatření ostatním žákům a pedagogům školy (případně i rodičům a veřejnosti z blízkého okolí). Zda bude na programu projektového dne vyhodnocení a výběr nejlepšího návrhu či představení již instalovaného adaptačního opatření, je na individuální domluvě školy s vedoucí projektu a lektorem Ekocentra Koniklec, kteří budou v průběhu celého projektu škole pomáhat s realizací (výběr adaptačního opatření, nákup opatření, instalace, realizace projektového dne atd.). Škola se svým přihlášením do projektu zavazuje uspořádat projektový den a instalovat adaptační opatření schválené vedoucí projektu nejpozději do konce listopadu 2024.

Objednávky
VÝUKOVÉ HRY
reference
Pocitová mapa praha 8

Fotky z realizace programu

Školy zapojené do projektu 2020/2021

 • ZŠ Petřiny – Sever
  Na Okraji 43
  Praha 6 – Veleslavín
  Počet realizací: 2

Video žáků 4.B a 4.C ze ZŠ Petřiny Sever

 • ZŠ Šeberov
  V Ladech 6
  Praha 4 – Šeberov
  Počet realizací: 1

Video žáků 4. ročníku ze ZŠ V Ladech

 • ZŠ Kouzelné školy
  Kodaňská 54/10
  Praha 10 – Vršovice
  Počet realizací: 1

Video žáků 4. a 5. ročníku z Kouzelné školy

Školy zapojené do projektu 2019/2020

 • ZŠ a MŠ Dolákova
  Dolákova 1
  Praha 8 – Bohnice
  Počet realizací: 1

Realizovaná opatření 2019/2020

Školy zapojené do projektu 2018/2019

 • ZŠ Grafická
  Grafická 13
  Praha 5 – Smíchov
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Vratislavova
  Vratislavova 13
  Praha 2 – Vyšehrad
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Mikoláše Alše
  Suchdolská 360/61
  Praha 6 – Suchdol
  Počet realizací: 3
 • Základní škola Veronské náměstí
  Veronské náměstí 397
  Praha 10 – Horní Měcholupy
  Počet realizací: 6
 • ZŚ Sázavská
  Sázavská 830/5
  Praha 2 – Vinohrady
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Zličín
  Nedašovská 328
  Praha 5 – Zličín
  Počet realizací: 1

Realizovaná opatření 2018/2019

Školy zapojené do projektu 2017/2018

 • ZŠ Hostivař
  Kozinova 1000
  Praha 10 – Hostivař
  Počet realizací: 2
 • ZŠ Chmelnice
  K Lučinám 18/2500
  Praha 3 – Žižkov
  Počet realizací: 3
 • ZŠ Písnická
  Písnická 760/11
  Praha 4 – Kamýk
  Počet realizací: 2
 • ZŠ Integrál
  J. Masaryka 360/25
  Praha 2 – Vinohrady
  Počet realizací: 1
 • Základní škola Vodičkova
  Vodičkova 22
  Praha 1 – Nové město
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Klíček
  Donovalská 1863/44
  Praha 4 – Chodov
  Počet realizací: 1
 • ZŠ nám. Curieových
  nám. Curieových 2/886
  Praha 1 – Staré Město
  Počet realizací: 1
 • ZŠ V Rybníčkách
  V Rybníčkách 31
  Praha 10 – Strašnice
  Počet realizací: 3
 • ZŠ Petřiny – Sever
  Na Okraji 305/43
  Praha 6 – Veleslavín
  Počet realizací: 1
 • ZŠ U Krčského lesa
  Jánošíkova 1320/2
  Praha 4 – Krč
  Počet realizací: 1
 • ZŠ J. Gutha-Jarkovského
  Truhlářská 22
  Praha 1 – Nové město
  Počet realizací: 2
 • Základní škola Písnice
  Ladislava Coňka 40/3
  Praha 4 – Písnice
  Počet realizací: 1
 • ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
  Šantrochova 2
  Praha 6 – Břevnov
  Počet realizací: 1

Realizovaná opatření 2017/2018

Ke stažení

Leták pro 4. a 5. třídu_2019 (.pdf)

Kontakt na koordinátorku

Barbara Doležalová
barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 497 396

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3
Koordinátorka: Barbara Doležalová +420 774 497 396

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner