PROGRAMY
PRO 4. a 5. TŘÍDU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

projekt „Stavitelé města II“

Anotace

Žáci si v prvních dvou výukových hodinách zahrají simulační hru „Adapťáci“, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří výukových hodin mají za úkol do mapy okolí školy a do záznamového archu vyznačit, zda a která adaptační opatření již daná městské část má, a navrhnout, kde by bylo jaké opatření vhodné. 

V posledních třech vyučovacích hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy zpracují do podoby plakátu.
Prvních 12 tříd, které budou svůj návrh adaptačních opatření prezentovat před zástupci Magistrátu hl. m. Prahy dne 13. června od 8 do 11 hodin v zasedací síni MHMP, získají odměnu ve výši 10 000 Kč na realizaci navrhovaného adaptačního opatření ve škole či jejím blízkém okolí. Lektor Ekocentra Koniklec bude dále pomáhat učitelům s realizací adaptačního opatření (výběr opatření, nákup opatření, instalace, komunikace s úřadem atd.), které musí být provedeno do konce roku 2019.

Objednávky
reference
Pocitová mapa praha 8

Fotky z realizace

Metodiky a pracovní listy

Prezentace úvod (.pdf)
Prezentace hra (Power Point)
Prezentace hra (.pdf)
Pracovní list vnitřní (.pdf)
Pracovní list terén (.pdf)
Popis rolí (.pdf)
Metodika (.pdf)

Ke stažení

Leták pro 4. a 5. třídu (.pdf)

Kontakt na koordinátorku

Barbara Doležalová
barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 497 396

Realizovaná opatření 2017/2018

Školy zapojené do projektu 2017/2018

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • ZŠ Hostivař,
  Kozinova 1000, 10200, Praha 10
  Počet realizací: 2
  počet žáků, kteří absolvovali program: 50
 • ZŠ Chmelnice,
  K Lučinám 18/2500, Praha 3
  Počet realizací: 3
  počet žáků, kteří absolvovali program: 82
 • ZŠ Písnická,
  Písnická 760/11, 142 00 Praha 4-Kamýk
  Počet realizací: 2
  počet žáků, kteří absolvovali program: 24
 • ZŠ Integrál,
  J. Masaryka 360/25, 120 00 Praha 2-Vinohrady
  Počet realizací: 1
  počet žáků, kteří absolvovali program: 13
 • Základní škola Vodičkova 22,
  110 00, Praha 1
  Počet realizací: 1
  počet žáků, kteří absolvovali program: 18
 • ZŠ Klíček,
  Donovalská 1863/44
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Počet realizací: 1
  počet žáků, kteří absolvovali program: 32
 • ZŠ nám. Curieových,
  nám. Curieových 2/886, 110 00 Staré Město
  Počet realizací: 1
  počet žáků, kteří absolvovali program: 26
 • ZŠ V Rybníčkách,
  V Rybníčkách 31,Praha 10
  Počet realizací: 3
  počet žáků, kteří absolvovali program: 72
 • ZŠ Petřiny – Sever,
  Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6-Veleslavín
  Počet realizací: 1
  počet žáků, kteří absolvovali program: 27
 • ZŠ U Krčského lesa,
  Jánošíkova 1320/2, 142 00 Krč
  Počet realizací: 1
  počet žáků, kteří absolvovali program: 24
 • ZS Truhlářská,
  Truhlářská 22, 110 00 Praha 1
  Počet realizací: 2
  počet žáků, kteří absolvovali program: 48
 • Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
  Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha-Libuš
  Počet realizací: 1
  počet žáků, kteří absolvovali program: 24
 • Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih,
  Praha 6, Šantrochova 2
  Počet realizací: 1
  počet žáků, kteří absolvovali program: 27

Školy zapojené do projektu 2018/2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • ZŠ Grafická 13 – Smíchov
  Praha 5
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Praha 2,
  Vratislavova 13
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Mikoláše Alše Suchdolská 360/61 165 00 Praha-Suchdol Počet realizací: 3
 • Základní škola
  Veronské náměstí 397
  Praha 10
  Počet realizací: 6
 • ZŚ Sázavská
  Sázavská 830/5
  120 00 Vinohrady
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Zličín
  Nedašovská 328
  Praha 5
  Počet realizací: 1

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3
Koordinátorka: Barbara Doležalová +420 774 497 396

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner