PROGRAMY
PRO 2. a 3. TŘÍDU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ekologický výukový program „Stavitelé města I“

Anotace

Žáci si pomocí aplikace na interaktivní tabuli vyzkoušejí přestavět město, které bylo zasaženo dopady změny klimatu (vlny horka, sucho, přívalové deště). V rámci práce s touto aplikací poznají, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí, a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Zahrají si kvízovou hru a pohybovou hru na katastrofy. Spolu s lektorem vyrazí na školní pozemek a prozkoumají, jak je jejich škola a její okolí připraveno na častější výskyt dlouhodobého sucha, vln horka a přívalových srážek. Poslední hodinu si formou vystřihovánek každý zkusí okolí školy upravit podle adaptačních zásad.

Do projektu ve školním roce 2023/2024 se zapojí první dvě pražské školy, které přihlásí své čtyři třídy ze 2. a 3. ročníku. Tři tyto třídy v období od dubna do října 2024 absolvují dvoudenní ekologický výukový program pod vedením lektora Ekocentra Koniklec, jehož výstupem budou žákovské návrhy vhodných adaptačních opatření na změnu klimatu ve škole či jejím blízkém okolí. 

Pedagog čtvrté třídy bude s metodickou a finanční podporou Ekocentra Koniklec a provázet své žáky sám v rámci pilotního projektu. Škola v rámci projektu získá odměnu ve výši 20 000 Kč na realizaci nejlepšího z navrhovaných adaptačních opatření a uspořádá projektový den, ve kterém budou žáci ze 4 zapojených tříd prezentovat průběh projektu a své návrhy adaptačních opatření ostatním žákům a pedagogům školy (případně i rodičům a veřejnosti z blízkého okolí). Zda bude na programu projektového dne vyhodnocení a výběr nejlepšího návrhu či představení již instalovaného adaptačního opatření, je na individuální domluvě školy s vedoucí projektu a lektorem Ekocentra Koniklec, kteří budou v průběhu celého projektu škole pomáhat s realizací (výběr adaptačního opatření, nákup opatření, instalace, realizace projektového dne atd.). Škola se svým přihlášením do projektu zavazuje uspořádat projektový den a instalovat adaptační opatření schválené vedoucí projektu nejpozději do konce listopadu 2024.

Objednávky
reference

Fotky z realizace programu

Školy zapojené do projektu 2020/21

 • ZŠ U Roháčových kasáren
  U Roháčových kasáren 1381/19
  Praha 10 – Vršovice
  Počet realizací: 3
 • ZŠ Šeberov
  V Ladech 6
  Praha 4 – Šeberov
  Počet realizací: 1
 • ZŠ a MŠ Tyršova
  U Tyršovy školy 1/340
  Praha 5 – Jinonice
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Meteorologická
  Meteorologická 181
  Praha – Libuš
  Počet realizací: 2
 • ZŠ Písnická 
  Písnická 760/11
  Praha 4 – Kamýk
  Počet realizací: 1

ZŠ Hostivař,
Kozinova 1000, 10200, Praha 10
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 50

ZŠ Chmelnice,
K Lučinám 18/2500, Praha 3
Počet realizací: 3
počet žáků, kteří absolvovali program: 82

ZŠ Písnická,
Písnická 760/11, 142 00 Praha 4-Kamýk
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

ZŠ Integrál,
J. Masaryka 360/25, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 13

Základní škola Vodičkova 22,
110 00, Praha 1
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 18

ZŠ Klíček,
Donovalská 1863/44
149 00 Praha 4 – Chodov
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 32

ZŠ nám. Curieových,
nám. Curieových 2/886, 110 00 Staré Město
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 26

ZŠ V Rybníčkách,
V Rybníčkách 31,Praha 10
Počet realizací: 3
počet žáků, kteří absolvovali program: 72

ZŠ Petřiny – Sever,
Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6-Veleslavín
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 27

ZŠ U Krčského lesa,
Jánošíkova 1320/2, 142 00 Krč
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

ZS Truhlářská,
Truhlářská 22, 110 00 Praha 1
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 48

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha-Libuš
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih,
Praha 6, Šantrochova 2
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 27

Školy zapojené do projektu 2019/20

 • ZŠ a MŠ Petra Strozziho
  Za Invalidovnou 576/3
  Praha 8 – Karlín
  Počet realizací: 1
 • ZŠ a MŠ Dolákova
  Dolákova 1
  Praha 8 – Bohnice
  Počet realizací: 4

ZŠ Hostivař,
Kozinova 1000, 10200, Praha 10
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 50

ZŠ Chmelnice,
K Lučinám 18/2500, Praha 3
Počet realizací: 3
počet žáků, kteří absolvovali program: 82

ZŠ Písnická,
Písnická 760/11, 142 00 Praha 4-Kamýk
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

ZŠ Integrál,
J. Masaryka 360/25, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 13

Základní škola Vodičkova 22,
110 00, Praha 1
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 18

ZŠ Klíček,
Donovalská 1863/44
149 00 Praha 4 – Chodov
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 32

ZŠ nám. Curieových,
nám. Curieových 2/886, 110 00 Staré Město
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 26

ZŠ V Rybníčkách,
V Rybníčkách 31,Praha 10
Počet realizací: 3
počet žáků, kteří absolvovali program: 72

ZŠ Petřiny – Sever,
Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6-Veleslavín
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 27

ZŠ U Krčského lesa,
Jánošíkova 1320/2, 142 00 Krč
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

ZS Truhlářská,
Truhlářská 22, 110 00 Praha 1
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 48

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha-Libuš
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih,
Praha 6, Šantrochova 2
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 27

Školy zapojené do projektu 2018/2019

 • ZŠ Praha Vinoř
  Prachovická 340
  Praha – Vinoř
  Počet realizací: 3
 • ZŠ Náměstí Svobody
  Náměstí Svobody 930/2
  Praha 6 – Bubeneč
  Počet realizací: 6
 • ZŠ a MŠ Bílá
  Bílá 1784/1
  Praha 6 – Dejvice
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Mikoláše Alše
  Suchdolská 360/61
  Praha – Suchdol
  Počet realizací: 3
 • ZŠ Veronské náměstí
  Veronské náměstí 391
  Praha 10 – Horní Měcholupy
  Počet realizací: 5
 • ZŠ U Roháčových kasáren 
  U Roháčových kasáren 19
  Praha 10 – Vršovice
  Počet realizací: 2
 • ZŠ Písnická 
  Písnická 760/11
  Praha 4 – Kamýk
  Počet realizací: 1
 • ZŠ Ant. Čermáka
  Antonína Čermáka 1022/6
  Praha 6 – Bubeneč
  Počet realizací: 1

ZŠ Hostivař,
Kozinova 1000, 10200, Praha 10
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 50

ZŠ Chmelnice,
K Lučinám 18/2500, Praha 3
Počet realizací: 3
počet žáků, kteří absolvovali program: 82

ZŠ Písnická,
Písnická 760/11, 142 00 Praha 4-Kamýk
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

ZŠ Integrál,
J. Masaryka 360/25, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 13

Základní škola Vodičkova 22,
110 00, Praha 1
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 18

ZŠ Klíček,
Donovalská 1863/44
149 00 Praha 4 – Chodov
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 32

ZŠ nám. Curieových,
nám. Curieových 2/886, 110 00 Staré Město
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 26

ZŠ V Rybníčkách,
V Rybníčkách 31,Praha 10
Počet realizací: 3
počet žáků, kteří absolvovali program: 72

ZŠ Petřiny – Sever,
Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6-Veleslavín
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 27

ZŠ U Krčského lesa,
Jánošíkova 1320/2, 142 00 Krč
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

ZS Truhlářská,
Truhlářská 22, 110 00 Praha 1
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 48

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha-Libuš
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih,
Praha 6, Šantrochova 2
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 27

Ke stažení

Leták pro 2. a 3. třídu_2019 (.pdf)

Kontakt na koordinátorku

Barbara Doležalová
barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 497 396

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3
Koordinátorka: Barbara Doležalová +420 774 497 396

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner