STRATEGICKÉ DOKUMENTY


Strategie adaptace
hl. m. Prahy
na klimatickou
změnu

Strategie
přizpůsobení se
změně klimatu
v podmínkách ČR

Národní akční
plán adaptace
na změnu klimatu
v podmínkách ČR 

KONTAKTY

Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34, Praha 3

koordinátorka pro MŠ:
Barbara Doležalová +420 774 497 396
koordinátorka pro ZŠ a SŠ:
Alžběta Škodová +420 774 368 710