O PROJEKTU


ABY KLIMA BYLO PRIMA

Environmentální vzdělávací projekt pro MŠ, ZŠ a SŠ „Adaptace Prahy na změnu klimatu“

Environmentální vzdělávací projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ vznikl přepracováním úspěšného projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu přímo pro potřeby pražských škol. Žáci v něm budou zkoumat klimatické jevy, které ohrožují Prahu a její jednotlivé městské části.

Projekt byl zpracován v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu z listopadu roku 2016, která identifikovala hlavní klimatické hrozby pro Prahu takto:
1) zvyšování teploty, tepelný ostrov a vlny horka,
2) přívalové deště, povodně, dlouhodobé sucho,
3) energetická náročnost Prahy a adaptace budov a
4) udržitelná mobilita.

Vzdělávací projekt Ekocentra Koniklec je podpořen hlavním městem Prahou a probíhá nepřetržitě již od roku 2017. Ve školním roce 2022/2023 jsou v omezeném množství nabízeny programy za zvýhodněnou cenu 30 Kč za účastníka. Podrobnou nabídku naleznete v sekci Programy pro školy.

V čem projekt spočívá a kdo se do něj může zapojit?
Pokud chcete, aby i vaši žáci získali prostřednictvím aktivizujících metod výuky (badatelsky orientovaná výuka, místně zakotvené učení, výuka k aktivnímu občanství, diskuse, simulační hra aj.) a zajímavých pomůcek znalosti o nejzávažnějším globálním problému – změně klimatu, a potřebné kompetence v oblasti zmírňování a adaptace na ni, zkontaktujte již nyní koordinátory projektu a zapojte se do něj.

kontakty

Projekt Stavitelé města byl na Den učitelů 28. března 2019 oceněn v soutěži Eduína 2018 – cena za inovace ve vzdělávání.

Získal 3. místo v Ceně odborné poroty.
Porota ocenila zaměření na důležité téma, projektový a prožitkový způsob práce a v neposlední řadě práci s těmi, kteří mají naši budoucnost ve svých rukách, tedy s dětmi.

PREZENTACE LEKTORKY PROJEKTU STAVITELÉ MĚSTA MGR. DALIE PETEROVÉ NA SOUTĚŽI EDUína JE ZDE >>

další fotografie zde

Reference učitelek z projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“

Projekt jsem si vybrala proto, že je to aktuální téma. Viděla jsem, že je dopředu připraveno hodně materiálů, že toho nemusím už tolik shánět. Projekt mě zaujal, myslím si, že je pěkně zpracovaný.

Trochu jsem se dopředu bála, co to vlastně bude za projekt, ale byla jsem příjemně překvapena, že to pro žáky bylo hodně zajímavé a že se mohli zamyslet nad tím, jak to je ve městě a srovnat si to na závěr s tím, jak by to město mělo vypadat.

Žáci o tématu už něco dopředu věděli. V roce 1998 tady byla povodeň. Když jsme tuto aktivitu s dětmi dělali, tak je to hodně bralo. Doma se na to zeptali rodičů a vytahovali fotky, nebo věděli, že mají dům opravený kvůli tomu. Je to dobré téma. Deváťákům je už 15 let a jsou schopni toto téma pobrat.

Mně se to téma moc líbilo, bylo pro nás vyloženě aktuální. Projekt jsme dělali po tom horkém létě v roce 2014 a navíc u nás byly v minulosti i povodně, takže nejen ti, co bydlí v centru, ale i ti na okrajích s tím měli zkušenost a bavilo je zjišťovat si informace a tvořili moc hezké prezentace.

Dětem se hlavně líbilo, že to bylo o jejich městě, že se dozvěděli nějaké informace navíc a mohli si sami vymyslet, co by v tom svém městě udělali.

Nejvíce se mi líbila aktivit zasakovací zkouška u vegetace. Děti si zkoušely, kolik vody udrží mech, rašelina nebo beton, co jde rovnou do kanálu a co se vsákne. To bylo zajímavé pro mě i pro děti.

Mně i dětem se líbilo měření teploty různých povrchů. Měli jsme možnost použít termokameru, ale i měření s normálním teploměrem se jim líbilo.

Mně asi přišla nejlepší aktivita o energii a ty záležitosti, týkající se elektrárny, kdy si děti vlastnoručně vyráběly energii a podobně.

Největší přínos projektu je v tom celkovém seznámení s problematikou. Děti se mohly zamyslet nad tím v kontextu s loňským horkým létem. Krásně to zapadlo do toho, co se děje ve městě a co by se mělo vylepšovat.

Projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ je společný název pro dva projekty

Projekt 01/71 ČSOP Koniklec, p. s.
Program „Adaptace na změnu klimatu“ pro školní rok 2018/2019 podpořený Hlavním městem Prahou  
Projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s.
Místní adaptační fórum – iniciace adaptačních aktivit v MČ Praha 6 (MAFIAA P6)“ podpořený Hlavním městem Prahou

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3
Koordinátorka: Barbara Doležalová +420 774 497 396

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner