O PROJEKTU


Environmentální vzdělávací projekt pro MŠ, ZŠ a SŠ „Adaptace Prahy na změnu klimatu”

Environmentální vzdělávací projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ vznikl přepracováním úspěšného projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu přímo pro potřeby pražských škol. Žáci v něm budou zkoumat klimatické jevy, které ohrožují Prahu a její jednotlivé městské části.

Projekt je zpracován v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu z listopadu roku 2016, která identifikovala hlavní klimatické hrozby pro Prahu takto:
1) zvyšování teploty, tepelný ostrov a vlny horka,
2) přívalové deště, povodně, dlouhodobé sucho,
3) energetická náročnost Prahy a adaptace budov a
4) udržitelná mobilita.

Vzdělávací projekt Ekocentra Koniklec byl podpořen Magistrátem hl. m. Prahy a bude realizován ve školním roce 2017/2018. Doporučujeme přihlásit se již nyní, projekt je bezplatně určen celkově pro 79 tříd.

V čem projekt spočívá a kdo se do něj může zapojit?
Pokud chcete, aby i vaši žáci získali prostřednictvím aktivizujících metod výuky (badatelsky orientovaná výuka, místně zakotvené učení, výuka k aktivnímu občanství, diskuse, simulační hra aj.) a zajímavých pomůcek znalosti o nejzávažnějším globálním problému – změně klimatu, a potřebné kompetence v oblasti zmírňování a adaptace na ni, zkontaktujte již nyní koordinátory projektu a zapojte se do něj.

kontakty

Reference učitelek z projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“

Projekt jsem si vybrala proto, že je to aktuální téma. Viděla jsem, že je dopředu připraveno hodně materiálů, že toho nemusím už tolik shánět. Projekt mě zaujal, myslím si, že je pěkně zpracovaný.

Trochu jsem se dopředu bála, co to vlastně bude za projekt, ale byla jsem příjemně překvapena, že to pro žáky bylo hodně zajímavé a že se mohli zamyslet nad tím, jak to je ve městě a srovnat si to na závěr s tím, jak by to město mělo vypadat.

Žáci o tématu už něco dopředu věděli. V roce 1998 tady byla povodeň. Když jsme tuto aktivitu s dětmi dělali, tak je to hodně bralo. Doma se na to zeptali rodičů a vytahovali fotky, nebo věděli, že mají dům opravený kvůli tomu. Je to dobré téma. Deváťákům je už 15 let a jsou schopni toto téma pobrat.

Mně se to téma moc líbilo, bylo pro nás vyloženě aktuální. Projekt jsme dělali po tom horkém létě v roce 2014 a navíc u nás byly v minulosti i povodně, takže nejen ti, co bydlí v centru, ale i ti na okrajích s tím měli zkušenost a bavilo je zjišťovat si informace a tvořili moc hezké prezentace.

Dětem se hlavně líbilo, že to bylo o jejich městě, že se dozvěděli nějaké informace navíc a mohli si sami vymyslet, co by v tom svém městě udělali.

Nejvíce se mi líbila aktivit zasakovací zkouška u vegetace. Děti si zkoušely, kolik vody udrží mech, rašelina nebo beton, co jde rovnou do kanálu a co se vsákne. To bylo zajímavé pro mě i pro děti.

Mně i dětem se líbilo měření teploty různých povrchů. Měli jsme možnost použít termokameru, ale i měření s normálním teploměrem se jim líbilo.

Mně asi přišla nejlepší aktivita o energii a ty záležitosti, týkající se elektrárny, kdy si děti vlastnoručně vyráběly energii a podobně.

Největší přínos projektu je v tom celkovém seznámení s problematikou. Děti se mohly zamyslet nad tím v kontextu s loňským horkým létem. Krásně to zapadlo do toho, co se děje ve městě a co by se mělo vylepšovat.

Projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ je společný název pro tři projekty

Projekt 01/71 ČSOP Koniklec, p. s.
„Interaktivní program pro děti – Adaptace na změnu klimatu“
podpořený Hlavním městem Prahou
Projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s.
„Místní adaptační fóra – iniciace adaptačních aktivit (MAFIAA)“
podpořený Hlavním městem Prahou
Projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s.
„Simulační hra pro žáky středních škol v ČR o adaptaci sídel na změnu klimatu – Adapťáci“
podpořený Ministerstvem životního prostředí 

KONTAKTY

Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34, Praha 3

koordinátorka pro MŠ:
Barbara Doležalová +420 774 497 396
koordinátorka pro ZŠ a SŠ:
Alžběta Škodová +420 774 368 710