AKTUALITY
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Přijďte se podívat, online přenos začíná ve 14 hodin.
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Srdečně Vás zveme na debatu k dnes velmi aktuálnímu tématu, adaptace města na změnu klimatu. Jak přispět ke zmírnění negativních dopadů změny klimatu v Praze...
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol si aktualizoval(a) profilový obrázek.
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
V pondělí 17.6.2019 žáci představili své návrhy zastupitelům a odborné i laické veřejnosti na setkání "Praha 6 a adaptace na změnu klimatu".
Žáci druhého stupně získali finanční částku 10 tisíc korun na realizaci navržených opatření.
Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy, městské části Praha 6 a všem zapojeným žákům i doprovázejícím pedagogům.
Zvláštní poděkování patří paní Ing. arch. Evě Smutné za podporu šíření dobré praxe spolupráce odborné i laické veřejnosti, zastupitelstva obcí a místních škol.
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
ZASTUPITELSTVO Praha 6 VYHLÁSILO STAV KLIMATICKÉHO OHROŽENÍ

Konkrétně jde o tato opatření:

x Nová koncepce sekání trávy
x Opatření na vsakování a zadržování dešťové vody
x Pasportizace studní, pramenů a toků
x Posuzování investic optikou snižování emisí
x Doporučení příspěvkovým a dalším organizacím ovládaným Prahou 6 přijmout tato opatření
x Zpracování koncepce rozmístění nabíjecích stanic pro elektromobily
x Okamžitý zákaz používání jednorázových plastů na všech akcích MČ Praha 6 a maximálně ho redukovat na všech podporovaných sportovních, volnočasových a kulturních akcích
x Další mitigační a adaptační opatření včetně návrhu postupu a harmonogramu jejich realizace
x Pilot zelených střech a fasád ve školách a školkách
x Environmentální výchova v základních a mateřských školách
x Analýza možného přechodu ÚMČ Praha 6 na energii z obnovitelných zdrojů
x Postupná obměna vozového parku na alternativní pohon

Piráti Praha 6 jsou spolupředkladatelem návrhu. Opatření ohledně jednorázových plastů jsou prakticky identická s výzvou iniciativy Praha 6 neplastuje jejíž jsem spoluzakladatelem.

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3
Koordinátorka pro MŠ a 1. ročník ZŠ: Barbara Doležalová +420 774 497 396
Koordinátorka pro ZŠ a SŠ: Dalia Peterová +420 723 245 157