AKTUALITY
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol sdílel(a) příspěvek.
#EDUína 2018 - 3. místo Ceny odborné poroty 🏆
👉Stavitelé města (Ekocentrum Koniklec)
Gratulujeme!

Součást Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Žáci mapují lokality zranitelné vůči změně klimatu v okolí školy, navrhují adaptační opatření, své návrhy zpracují a představí je zastupitelům a úředníkům MHMP. Vítězné návrhy získají finanční prostředky na realizaci

Porota ocenila zaměření na důležité téma, projektový a prožitkový způsob práce a v neposlední řadě práci s těmi, kteří mají naši budoucnost ve svých rukách, tedy s dětmi.
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Pilotní realizace projektu Stavitelé města 3 proběhla tento týden na ZŠ Radlická. Žáci 7. ročníku navrhli více vodních prvků v okolí a vybudování cyklostezek. Po výzkumu v terénu své návrhy zpracovali a představili svým spolužákům.
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol sdílel(a) odkaz.
Projekt Stavitelé města byl na Den učitelů 28. března 2019 oceněn v soutěži Eduína 2018 - cena za inovace ve vzdělávání. Získal 3. místo v Ceně odborné porot...
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Stavitelé města oceněni v soutěži Eduína 2018
Projekt Stavitelé města byl na Den učitelů 28. března 2019 oceněn v soutěži Eduína 2018 - cena za inovace ve vzdělávání. Získal 3. místo v Ceně odborné porot...
youtube.com
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Děti ze ZŠ Veronské náměstí v rámci svých projektů tento týden navrhly například zatravnění kolem stromků u parkoviště na Veronském náměstí a zelenou střechu nad vjezdem do krytého parkoviště.
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol sdílel(a) živé vysílání.
Začínáme stávkovat právě teď po celém světě. Za klima, za naši budoucnost. 😍

#fridaysforfuture #stavkazaklima
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Fridays For Future Česká republika
Začínáme stávkovat právě teď po celém světě. Za klima, za naši budoucnost. 😍 #fridaysforfuture #stavkazaklima
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol sdílel(a) příspěvek.
Výzva k testování vzdělávací hry Adaptopolis

Hledáme testery pro reedici karetní hry Ekocentra Koniklec, Adaptopolis.

Jsme si vědomi, že při prvním vydání se nám sešlo hned několik much, které chceme před reedicí vychytat, a proto hledáme právě vás!

Co je cílem naší hry?

Přispět ke zmírnění negativních dopadů změny klimatu na obce prostřednictvím zvýšením gramotnosti mládeže a dospělých o negativních projevech změny klimatu a vhodných adaptačních opatření na úrovni vlastního chování, domácnosti, měst a obcí.

Pokud vás nabídka zaujala, přihlaste se do 17. 03. 2019 na adrese marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz 

KONTAKTY

Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34, Praha 3

koordinátorka pro MŠ:
Barbara Doležalová +420 774 497 396
koordinátorka pro ZŠ a SŠ:
Alžběta Škodová +420 774 368 710