AKTUALITY
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol sdílel(a) odkaz.2 months ago
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol přidal(a) 3 nové fotky.3 months ago
V listopadu proběhl program Adapťáci v několika městech SČ kraje. Například studenti obchodní akademie v Kralupech navrhli ve své městě vybudovat kvalitní protipovodňovou ochranu města. Mezi návrhy se také často objevovalo zkvalitnění infrastruktury města, více zeleně a úprava vodních prvků ve městě nebo vybudování obchvatu města.
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol sdílel(a) příspěvek uživatele Ekocentrum Koniklec.4 months ago
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol přidal(a) 4 nové fotky.4 months ago
Jak připravit město Mělník na častější výskyt extrémních klimatických jevů? Kvalitní protipovodňová ochrana města, zkvalitnění infrastruktury města, více zeleně a úprava vodních prvků ve městě nebo vybudování obchvatu města. To vše jsou nápady studentů mělnického gymnázia, kteří se s tímto úkolem snažili vypořádat prostřednictvím akční simulační deskové hry „Adapťáci“.
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol přidal(a) 7 nových fotek.4 months ago
V průběhu měsíce října proběhly další 4 realizace programu na základních školách.
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol
Adaptace sídel na změnu klimatu do škol přidal(a) 3 nové fotky.4 months ago
Jak připravit město Neratovice na častější výskyt extrémních klimatických jevů? Využití střech budov, kvalitní protipovodňová ochrana, zkvalitnění infrastruktury města, více zeleně a úprava vodních prvků ve městě nebo vybudování filmových ateliérů v areálu Spolany. To vše jsou nápady studentů neratovického gymnázia, kteří se s tímto úkolem snažili vypořádat prostřednictvím akční simulační deskové hry „Adapťáci“. 

KONTAKTY

Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34, Praha 3

koordinátorka pro MŠ:
Barbara Doležalová +420 774 497 396
koordinátorka pro ZŠ a SŠ:
Alžběta Škodová +420 774 368 710