PROGRAMY
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

první stupeň
druhý stupeň

první stupeň pražských základních škol: projekt „Stavitelé města I“

Anotace

Žáci si v prvních dvou výukových hodinách zahrají simulační hru „Adapťáci“, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří výukových hodin mají za úkol do mapy okolí školy a do záznamového archu vyznačit, zda a která adaptační opatření již daná městské část má, a navrhnout, kde by bylo jaké opatření vhodné. 

V posledních třech vyučovacích hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy zpracují do podoby plakátu. Plakáty budou poté zaslány hodnotící komisi na MHMP a 3 nejvydařenější návrhy budou odměněny částkou 10 000 Kč, určenou na realizaci některého adaptačního opatření, buď na pozemku školy, nebo přímo ve veřejném prostoru okolí školy po dohodě s městskou částí, ke které náleží.

Objednávky
reference

Fotky z realizace

Metodiky a pracovní listy

Ke stažení

Bude doplněno

Kontakty na koordinátorku

Školy zapojené do projektu

Ing. Alžběta Škodová
alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 368 710

Bude doplněno

druhý stupeň pražských základních škol: projekt „Stavitelé města II“

Anotace

Třída, která se do projektu zapojí, absolvuje 4 – 6 aktivit:
1. Úvod a simulační hru,
2. Stěžejní aktivitu Povodně, sucha, deště,
3. Jednu až tři další aktivity (zvyšování teploty, tepelný ostrov a vlny horka/ energetická náročnost Prahy a adaptace budov/ udržitelná mobilita) podle toho, co okolí jejich školy nejvíce ohrožuje,
4. Prezentaci výstupů projektu před zastupiteli MHMP.
Projekt je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Poté získají znalosti v problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. Dozvědí se, že klimatickou změnu již nestačí jen zmírňovat, ale je třeba se jí přizpůsobit.

V jednotlivých badatelských aktivitách pak žáci poznají, jak je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům a navrhnou vhodná adaptační opatření, která poté prezentují pomocí ppt prezentace zástupcům veřejné správy na MHMP. Komise vyhodnotí návrhy podle předem daných kritérií. Vítězný návrh získá odměnu 8 000 Kč, kterou využije na realizaci některého z jimi navrhovaných opatření buď ve veřejném prostoru, či na vlastním pozemku školy. Třída, která se umístí na druhém místě, získá 5 000 Kč, a třída, která se umístí na třetím místě, získá 2000 Kč. Za tyto obnosy budou moci školy nakoupit adaptační opatření pro svou školu typu sud, strom, kompostér, květináč, solární panel na nabíjení mobilů.

Objednávky
reference

Fotky z realizace

Metodiky a pracovní listy

Ke stažení

Bude doplněno

Kontakty na koordinátorku

Školy zapojené do projektu

Ing. Alžběta Škodová
alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 368 710

Bude doplněno 

KONTAKTY

Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34, Praha 3

koordinátorka pro MŠ:
Barbara Doležalová +420 774 497 396
koordinátorka pro ZŠ a SŠ:
Alžběta Škodová +420 774 368 710