PROGRAM
PRO DRUHÝ STUPEŇ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

projekt „Stavitelé města III“

Anotace

Projekt je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Dozvědí se o problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. V jednotlivých badatelských aktivitách v terénu pak žáci poznají, jak je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům. Žáci pracují v odborných skupinách a věnujíse podrobně jedné

 problematice – výzkumu veřejného mínění, přívalovým dešťům, tepelnému ostrovu, udržitelné dopravě a vodním prvkům. Dokumentují svou práci a vyvodí závěry. Poté diskutují a navrhnou vhodná adaptační opatření, která druhý den ve škole zpracují a prezentují nejprve svým spolužákům a potom také zástupcům veřejné správy.

 

Objednávky
reference

Fotky z realizace

Metodiky a pracovní listy

Metodiky a pracovní listy ve školním roce 2017/2018

Metodika
Pracovní list TERÉN
Pracovní list UDRŽITELNÁ MOBILITA
Pracovní list ENERGETICKÁ NÁROČNOST
Pracovní list TEPELNÝ OSTROV MĚSTA
Pracovní list SUCHO, PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ, POVODNĚ

Ke stažení

Kontakty na koordinátorku

Ing. Alžběta Škodová
alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 368 710

Realizovaná opatření

ZŠ Mezi Školami- vyvýšený záhon

ZŠ U Obory, Uhříněves, výsadba keřů podél frekventované komunikace

ZŠ U Obory, Uhříněves, kompostér na školním pozemku

Školy zapojené do projektu

ZŠ Jana Wericha
Španielova 19/1111
Praha 6 – Řepy

Základní škola U Obory
Vachkova 630
Praha 10

FZŠ PedF UK Praha 13
Mezi Školami 2322/1
158 00 Praha 5- Stodůlky 

KONTAKTY

Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34, Praha 3

koordinátorka pro MŠ:
Barbara Doležalová +420 774 497 396
koordinátorka pro ZŠ a SŠ:
Alžběta Škodová +420 774 368 710