PROGRAMY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

pražská gymnázia a střední školy: výuková akce „Adapťáci“

Anotace

V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Spolu s lektorem diskutují o možných hrozbách, které přináší změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně města. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru,  ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. 

V poslední  části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu. Pracují s mapou města, ve kterém žijí, a přemýšlejí o možnostech jeho adaptace. Na mapu města vynášejí vhodná a konkrétní opatření pro zmírnění potenciálních rizik. Po absolvování programu škola obdrží výukovou pomůcku – simulační hru „Adapťáci“ pro případné využití ve výuce s dalšími třídami.

Objednávky
reference

Fotky z realizace

Metodiky a pracovní listy

Prezentace (Power Point)
Prezentace (.pdf)
Tabulka opatření (.doc)
Pomocný materiál (.doc)
Metodika (.doc)

Ke stažení

Leták EVP pro SŠ
Prezentace
Timeline
Leták
(.pdf)
Leták
(.pdf)

Kontakty na koordinátorku

Ing. Alžběta Škodová
alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 368 710

Školy zapojené do projektu

Bude doplněno 

KONTAKTY

Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34, Praha 3

koordinátorka pro MŠ:
Barbara Doležalová +420 774 497 396
koordinátorka pro ZŠ a SŠ:
Alžběta Škodová +420 774 368 710