PROGRAMY
PRO 4. a 5. TŘÍDU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

projekt „Stavitelé města II“

Anotace

Žáci si v prvních dvou výukových hodinách zahrají simulační hru „Adapťáci“, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří výukových hodin mají za úkol do mapy okolí školy a do záznamového archu vyznačit, zda a která adaptační opatření již daná městské část má, a navrhnout, kde by bylo jaké opatření vhodné. 

V posledních třech vyučovacích hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy zpracují do podoby plakátu.
Prvních 12 tříd, které budou svůj návrh adaptačních opatření prezentovat před zástupci Magistrátu hl. m. Prahy dne 13. června od 8 do 11 hodin v zasedací síni MHMP, získají odměnu ve výši 10 000 Kč na realizaci navrhovaného adaptačního opatření ve škole či jejím blízkém okolí. Lektor Ekocentra Koniklec bude dále pomáhat učitelům s realizací adaptačního opatření (výběr opatření, nákup opatření, instalace, komunikace s úřadem atd.), které musí být provedeno do konce roku 2019.

Objednávky
reference
Pocitová mapa praha 8

Fotky z realizace

Metodiky a pracovní listy

Prezentace úvod (.pdf)
Prezentace hra (Power Point)
Prezentace hra (.pdf)
Pracovní list vnitřní (.pdf)
Pracovní list terén (.pdf)
Popis rolí (.pdf)
Metodika (.pdf)

Ke stažení

Leták pro 4. a 5. třídu (.pdf)

Kontakt na koordinátorku

Barbara Doležalová
barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
+420 774 497 396

Realizovaná opatření

ZŠ Petřiny Sever- výsadba stromu

ZŠ Curieových- instalace úsporných zářivek a perlátorů

ZŠ Písnice- výsadba lípy na školním pozemku

Školy zapojené do projektu 2017/2018

ZŠ Hostivař,
Kozinova 1000, 10200, Praha 10
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 50

ZŠ Chmelnice,
K Lučinám 18/2500, Praha 3
Počet realizací: 3
počet žáků, kteří absolvovali program: 82

ZŠ Písnická,
Písnická 760/11, 142 00 Praha 4-Kamýk
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

ZŠ Integrál,
J. Masaryka 360/25, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 13

Základní škola Vodičkova 22,
110 00, Praha 1
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 18

ZŠ Klíček,
Donovalská 1863/44
149 00 Praha 4 – Chodov
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 32

ZŠ nám. Curieových,
nám. Curieových 2/886, 110 00 Staré Město
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 26

ZŠ V Rybníčkách,
V Rybníčkách 31,Praha 10
Počet realizací: 3
počet žáků, kteří absolvovali program: 72

ZŠ Petřiny – Sever,
Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6-Veleslavín
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 27

ZŠ U Krčského lesa,
Jánošíkova 1320/2, 142 00 Krč
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

ZS Truhlářská,
Truhlářská 22, 110 00 Praha 1
Počet realizací: 2
počet žáků, kteří absolvovali program: 48

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha-Libuš
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 24

Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih,
Praha 6, Šantrochova 2
Počet realizací: 1
počet žáků, kteří absolvovali program: 27

Školy zapojené do projektu 2018/2019

ZŠ Grafická 13 – Smíchov
Praha 5
Počet realizací: 1

ZŠ Praha 2,
Vratislavova 13
Počet realizací: 1

ZŠ Mikoláše Alše
Suchdolská 360/61
165 00 Praha-Suchdol
Počet realizací: 3

Základní škola
Veronské náměstí 397
Praha 10
Počet realizací: 6

ZŚ Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Vinohrady
Počet realizací: 1

ZŠ Zličín
Nedašovská 328
Praha 5
Počet realizací: 1